Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 17. nora 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle17. nora2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl18. nora
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Miloslava Novotná, *1916
ter19. nora
16:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda20. nora
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek22. noraSvátek Stolce sv. Petra
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křížová cesta, po ní eucharistická oběť
Sobota23. nora
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle24. nora3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob