Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 2. bezna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. postní týden------------------------------------
Nedle2. bezna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:15 hod. kostel sv. Václava Bratčice křížová cesta
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter4. bezna
16:45 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Jana Ehrenbergera
Steda5. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Ludmilu Spěváčkovou
Ptek7. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křížová cesta, po ní mše za farníky
Sobota8. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle9. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob