Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. bezna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle9. bezna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter11. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku a jeho rodiče
Steda12. bezna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Ptek14. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
Sobota15. beznaSlavnost sv. Josefa
15:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
16:45 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Čejku, sestry, rodiče a Josefa Nesládka
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle16. beznaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob