Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 23. bezna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle23. beznaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Svitákovy a Duškovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka a ten rod a rodinu Vebrovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl24. bezna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter25. bezna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za + Radovana Lukavského
Steda26. bezna
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Ludmila Navrátilová, *1932
Ptek28. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota29. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za těžce nemocného člena rodiny Lorencovy, jeho ošetřovatele a celou rodinu
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle30. bezna2. neděle velikonoční
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy, Čeplovy, Kabátovy a Habeltovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob