Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 30. bezna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle30. bezna2. neděle velikonoční
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy, Čeplovy, Kabátovy a Habeltovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1.4.2008 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. Informace o jeho zástupci budou zveřejněny.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota5. dubna
10:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Zlatá svatba - Marie a František Ulrichovi z Golčova Jeníkova
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle6. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob