Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. dubna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle27. dubna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. dubna
14:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Zdeňka Vančurová, *1920
Ptek2. kvtnasv. Atanáše
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za zdárně provedenou operaci a májová pobožnost.
Sobota3. kvtnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Pecinová, *1919, po zádušní mši převoz na hřbitov do Zehub
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Prosba o Boží požehnání, zdraví i ochranu P. Marie pro živé a spásu pro + členy rodiny, + kmotry a duše v očistci. A prosba za milost osvícení pro dobrou volbu odpovídající profesní realizace i životního stavu.
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Antonii a Josefa Trávníčkovy a syna Ladislava Holého
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle4. kvtnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Jaroslavu Štilipcovu, manžela a syna a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost