Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. kvtna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle11. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
ter13. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda14. kvtnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Ptek16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota17. kvtna
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Křest Miroslav Schüller (P. V. Horák)
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní za osadníky a májová pobožnost
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť a májová pobožnost
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle18. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkovu ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob