Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 18. kvtna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle18. kvtnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkovu ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter20. kvtna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Karel Havránek, *1930
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda21. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Jaroslavu Trávníčkovou a májová pobožnost
Ptek23. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i + členy rodiny Břeňovy a Ehrenbergerovy a májová pobožnost
Sobota24. kvtna
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Zakončení poutě čáslavských farníků - mše sv. (P. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle25. kvtnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Langrovu a Jeníčkovu a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:15 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob