Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 8. ervna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle8. ervna10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter10. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Antonína Pecinu, manželku a syna Jaroslava
Steda11. ervnasv. Barnabáše, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek13. ervnasv. Antonína z Padovy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota14. ervna
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Křest Matěj Holý
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. ervna11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Musila, manželku, Aloise Vebra, manželku a dva syny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob