Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. června 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Musila, manželku, Aloise Vebra, manželku a dva syny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý17. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa18. června
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Aloise Bezděka
Pátek20. června
19:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí SLAVNOSTNÍ KONCERT festivalu SLAVNOSTI LESNÍHO ROHU
Sobota21. červnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2008
všeobecný:
Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali jeho lásku všem, se kterými se setkají.
misijní:
Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Quebecu vedl k většímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
národní:
Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

20.6.2008 BÍLÉ PODOLÍ 19.00 HOD.  KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KOSTELE SV. VÁCLAVA

Ludwig van Beethoven, Pierre Cadeac, Mojmír BárteK, Josef Vejvoda, Jaromír Hnilička, Milan Krajňák, Václav Lidi, Petr Kořínek, Bedřich Smetana, Leopold Evžen Měchura a další

Účinkující: Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora, sbormistr Zdeněk Licek, Kvarteto lesních rohů  pardubické konzervatoře: Radka Kovářová,Petr Dražil, Jana Kafková,Kateřina Javůrková, Kaemika corni, Ostrava: Věra Bartošová, Tomáš Pražák, Karel Čurda, Milan Krajňák (lesní rohy), Pavel Kozel, baryton. Světla Kozáková, alt.

Mrtvé křesťanství

aneb vzkaz čerstvě uvěřivším

Existuje mnoho názorů, že křesťanství je jakýmsi přežitkem. Je nudné a člověku nic nemůže dát. Vždycky to tak ale nebylo. Bývaly doby, v nichž být křesťanem bylo tím nejnapínavějším na světě. Jinak by nebylo možno vysvětlit, že křesťané byli v různých staletích a kulturách pronásledovaní, věznění a popravovaní, dokonce předhazovaní lvům. Tito lidé planuli nadšením. Všechno jim mohli vzít, jenom ne víru - ta byla tím nejcennějším, co měli. Raději si nechali srazit hlavu! Těžko uvěřit, co?

Víte však, že i dnes jsou ještě ve světě křesťané terorizováni, vězněni, a dokonce zabíjeni - a člověk se pak ptá, jak to, že riskují hlavu a krk, když to stejně mnoho lidí považuje jen za vychladlé kafe. Úplně mrtvé (jak se stále říká) křesťanství ale zase není. Ještě stále totiž na celé zemi nenajdete podnik, který by měl jen přibližně tolik návštěvníků jako bohoslužba, kterou křesťané slaví neděli co neděli na celém světě. Tak moc mimo dějiny být nedokážou!

Vy jste se dali na cestu, abyste zjistili, co na té historii vlastně je - a to považuji za velice silný postoj. Chci se za vás proto modlit, abyste nenarazili na falešné proroky, na nějaké intelektuální žvanily, ale abyste se svěřili lidem, v nichž hoří vnitřní oheň. Protože víru člověk nemůže ovládnout rozumem a získat intelektuální akrobatikou - k tomu potřebuje především srdce. A to musí být zapálené.

(podle Terezie Zukić)

Otázka pro… Marek Eben

Křesťanům, nebo ještě konkrétněji katolíkům, přisuzují nevěřící málo smyslu pro humor. Dáváme jim k tomu příčinu?

M. Eben: Obávám se, že mnohdy ano. Snad to dělá někdy příliš přísné a kritické posuzování našeho okolí i to, jak snadno se křesťané nad některými věcmi pohoršují. A když pak otevřete křesťanskou příručku pro dívky a dočtete se, že křesťanské děvče by mělo rozhodně nosit spíš sukně než kalhoty, ale zase ty sukně ne moc krátké, pomáhá to opravdu vytvářet dojem, že co věřící, to suchar.

Dáte k dobru nějaký křesťanský kameňák?

M. Eben: Víte, proč Petr třikrát zapřel Ježíše? Protože mu Ježíš uzdravil tchyni!

(www.vira.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby