Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 6. ervence 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 7.7.2008 do 19.7.2008 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. ervence15. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky (P. Tobek)
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)