Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. ervence 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter29. ervencesv. Marty
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek1. srpnasv. Alfonsa Marie z Liguori
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Hana Pokorná *1948
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť
Sobota2. srpna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob