Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 24. srpna 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za paní Marii Kodešovou a Josefa Kodeše z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč poutní eucharistická oběť za rodinu Slavíkovu a Vančurovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 25.8.2008 do 30.8.2008 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota30. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
19:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice VEČER S MALÝM PRINCEM hudební pásmo a koncert P. Mináře
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu Kneřovou a ostatní členy rodu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob