Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 7. z 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter9. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda10. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek12. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota13. zsv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. zSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob