Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. září 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa24. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek26. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota27. zářísv. Vincence z Paula
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní za Vladimíra Smutného
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Neubauerovu a babičku Kateřinu + křest Michal Šmíd
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT pro záchranu kostela ve Zbyslavi

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2008
všeobecný:
Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování.
misijní:
Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních.
národní:
Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nový křesťanský televizní seriál pro ateistické Česko

Pořad ´Základy´ - neděle po 13:00 na ČT2

V roce 2007 pracoval režisér Martin Benc na natáčení pořadu pro Českou televizi Exit316. V návaznosti na tuto spolupráci mu byla nabídnuta výroba křesťanského pořadu pro střední generaci především nevěřících diváků.

Česká televize nakonec schválila projekt 17-ti dílného dokumentárního cyklu s názvem „Základy“. Tento dokumentární cyklus bude reagovat na základní etická témata života člověka od narození po smrt.

Od března 2008 se dosud natočilo osm dílů (Narození, Láska, Talent, Naděje, Pokušení, Odvaha, Nedůvěra a Závislost) a do konce roku se natočí zbylých devět dílů na témata Lhostejnost, Vina, Moudrost, Utrpení, Osud, Osamělost, Strach, Odpuštění a Smrt.

V pořadu účinkují jak křesťané, tak nevěřící (včetně ankety s lidmi na ulici), nicméně v závěru každého dílu zazní shrnutí daného tématu z biblické perspektivy. Pořad se bude vysílat na ČT2 od září, každou neděli po 13:00 a je zaměřen na lidi běžně nechodící do církve. Hlavním cílem je položit otázky, které si ani my křesťané mnohdy ve shonu všedního života neklademe a třeba společně s našimi nevěřícími přáteli hledat na tyto otázky odpovědi.

Aranka Bergerová vedoucí produkce

Série dokumentů „Základy“ se vysílá každou neděli (počínaje 14. září) po 13:00 hod. na programu ČT 2.

Doporučte seriál svým známým

Rozhovor:

Setkala jsem se s tvůrci křesťanského televizního seriálu Základy, režisérem a kameramanem Martinem Bencem (MB) a jeho produkční Arankou Bergnerovou (AB). Při dobrém obědě jsme si za klapotu čínských hůlek povídali o jejich práci a také o zázracích.

Jak jste přišel k natáčení seriálu?

MB: Vloni jsem pomáhal Luboši Hlavsovi s natáčením Exitu 316 (křesťanský magazín pro mládež) a viděl jsem, že točit něco křesťanského jde a že to má smysl. Tak jsem si řekl, že bych také chtěl udělat křesťanský pořad.

Seriál se jmenuje Základy. Celé jste to vymyslel vy?

MB: Nabídl jsem České televizi, že připravím nedělní Sváteční slovo. Inspiroval mě jeden americký tvůrce takových skvělých minikázání Rob Bell. Petr Raus dramaturg redakce náboženského vysílání Brněnského studia České televize ale řekl, jestli by mi nevadilo udělat místo pětiminutového pořadu půlhodinový, a sedmnáctidílný! Tak jsem vykřikl radostí. Na scénáři spolupracuji s Vladimírem Váchou.

Čím se Základy liší od Exitu 316?

MB: Základy jsou zaměřené na střední generaci nevěřících lidí, tak od třiceti let. Mají volnější tempo, jdou do hloubky. Chci, aby lidé měli čas, mohli se zamyslet, nechat se tématem oslovit.  Na rozdíl od Exitu 316 nemáme moderátory.

Jaká jsou to témata?

MB: Jde o věci, které lidé běžně řeší, třeba statečnost, pokušení, láska, talent, moudrost, narození, smrt...

Zjistili jsme ale, že lidé si na důležité otázky nechtějí odpovídat, odsouvají je, aby o nich nemuseli přemýšlet. Nebo přejali fráze rodičů, školy a druhých lidí, aniž by o tom uvažovali sami…..

(www.pastorace.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby