Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 28. z 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Neubauerovu a babičku Kateřinu + křest Michal Šmíd
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT pro záchranu kostela ve Zbyslavi
ter30. zsv. Jeronýma
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
Steda1. jnasv. Terezie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Ptek3. jna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za farníky
Sobota4. jnasv. Františka z Assisi
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla, Marii a Františka Kadlecovy, rodinu Ašenbrenerovu a rodinu Žaloudkovu z Bratčic
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob