Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. listopadu 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl papeže
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za zemřelé příbuzné
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
ter4. listopadusv. Karla Boromejského
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda5. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Ptek7. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za farníky
Sobota8. listopadu
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřího Tomáška a rodinu Tomáškovu
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť + křest Pavel Havránek
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob