Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 16. listopadu 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a rodinu Jeníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter18. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda19. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Ptek21. listopaduZasvěcení Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. listopadusv. Cecilie
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice žehnání hřbitovu po generální opravě P. Pikhart, P. Stařík)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob