Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. listopadu 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter25. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda26. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Ptek28. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota29. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob