Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 30. listopadu 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1.12. do 20.12.2008 bude duchovní správce v pracovní neschopnosti. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota6. prosincesv. Mikuláš
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky budova obecního úřadu - svátost smíření