Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 7. prosince 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky budova obecního úřadu - svátost smíření
Sobota13. prosincesv. Lucie
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav slavnostní rekviem za rytíře Adama Jaroslava Šofmana z Hemrles (P. Jan Nepomuk Pavel Aixkner OSA)
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť s udílením pomazání nemocných
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření