Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 14. prosince 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 1.12. do 20.12.2008 je duchovní správce v pracovní neschopnosti. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pondl15. prosince
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav předvánoční koncert pěveckého sboru SOPŠ Čáslav
Ptek19. prosince
16:30 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Předvánoční koncert dětí ZŠ Bílé Podolí
Sobota20. prosince
10:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice svátost smíření
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle21. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Nováčka, rodinu Novotnovu a Nováčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob