Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 28. prosince 2008 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle28. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Štěpánkovou z Lovčic
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda31. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Děkovná eucharistická oběť
tvrtek1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za mír a pokoj na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Novoroční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Novoroční eucharistická oběť
Ptek2. lednasv. Basila a Řehoře
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Sobota3. ledna
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Výstava vybraných klenotů z pokladnice farnosti (využijte tuto příležitost)
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnostní Novoroční mše za doprovodu Zbyslavských trubačů
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Nedle4. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob