Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. ledna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle11. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
---------------------------------1. týden v mezidobí----------------------------------
ter13. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek16. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota17. lednasv. Antonína, opata
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle18. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Vančurovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob