Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 8. nora 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle8. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Mikeše a Aloise Saidla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl9. nora
13:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Věra Cemperová, *1917
ter10. norasv. Scholastiky, panny
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za pana děkana Aloise Hofmana, paní Lukešovou a patera Vratislava Hartmana
Ptek13. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Sobota14. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, jeho bratra a rodiče
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle15. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob