Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 22. nora 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle22. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda25. noraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota28. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle1. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob