Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 1. bezna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle1. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Steda4. bezna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Anežku Matouškovou, Anežku Novákovou a r. Novákovu
Ptek6. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za prarodiče a jejich syna Bohuslava
Sobota7. bezna
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelé členy rodiny Sitařovy
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle8. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob