Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 8. bezna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle8. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter10. bezna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelé členy rodiny Špatkovy
Ptek13. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za kmotřence, jejich rodiny a dar víry
Sobota14. bezna
9:00 hod. fara Žleby příprava na 1. sv. přijímání pro děti z okolí (P. Brychta)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Bedřicha Havlovy, jejich syna Václava a Antonii Vokurkovou
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle15. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob