Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 22. března 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle22. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý24. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho bratra Karla a jejich rodiče
Středa25. březnaSlavnost Zvěstování Páně
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice poděkování za 73 let života a 50 let manželství
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Čtvrtek26. března
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí rozloučení Marie Čepková, *1924 a převoz do Semtěše (P. Stařík)
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle29. března5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, Josefa Kudrnu a rodinu Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Václava Kindla

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hodin
Bratčičestředaod 16:45 hodin
Žleby - farastředaod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 12:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2009
všeobecný:
Aby úloha žen byla více uznávána a respektována v každé zemi světa.
misijní:
Aby se biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské lidové republice odhodlali stát se znamením a nástrojem jednoty společenství a míru v duchu poselství, které jim zaslal papež Benedikt XVI.
národní:
Aby pravdivá snaha o obrácení nás vedla také k úctě a ochraně počatého života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Proč dnes hledat Boha?

* Proč hledat Boha-odmalička mě rodiče vtloukaly do hlavy že jsem k ničemu,že nic neumím,že jsem hloupí a všem jen ubližuji.Zklamávám Boha i své bližní.Navíc,že jejich víra je ta božská a má,že nestojí za nic.Vytloukaly ze mne víru-Bohem,proč mám tedy hledat Boha,když vynikají mí rodiče,kteří jsou úžasní,chytří a úspěšní před lidmi.- Omlouvám se,že jde o osobní dotaz. 

Když tak přemýšlím o Vaší otázce, říkám si, nebylo by vlastně horší, kdyby rodiče jako ti, o kterých píšete, že ve víře žijí mnoho let, jsou na tom hůř než někdo kdo osobní život z víry teprve poznává a rozvíjí? Na druhou stranu ani po letech života z víry se člověk nevyhne chybám, omylům a zápasům. A dále to, že někdo žije hezky život z víry, pro mě může být povzbuzením, že taky já tím směrem se můžu vyvíjet a zrát. Nikdy bychom neměli druhé necitlivě srážet jenom proto, že jsou teprve na začátku nebo hledají. Jsem přesvědčen, že Bůh se raduje z každého člověka, který žije upřímně a poctivě a naplno podle toho, co do přítomné chvíle poznal a čemu se naučil.

* Chvála Kristu,otče ,prosím,můžete mi pomoci,jak má vypadat sv.smíření.MUSÍ ČLOVĚK VYJMENOVÁVAT HŘÍCHY,KONKRÉTNĚ,čí stačí jen všeobecné doznání a lítost s prosbou k Bohu za ospuštění.Za odpověď předem děkuji.

Kdykoli Boha prosím o odpuštění, Bůh mi ho dává. Nádherným a velmi účinným krokem ke smíření s Bohem a lidmi je přijetí svátosti smíření. Svátost smíření začíná ve chvíli, kdy toužíme změnit svůj život. Konkrétně to může mít podobu zpytování svědomí, pohledu zpátky, uvědomit si své chyby a chtít je napravit. Dalším krokem je vyznání těch nejpodstatnějších vin při zpovědi, aby se má vnitřní touha po změně k lepšímu projevila také vnějším krokem, abych překonal přirozené tíhnutí svoje chyby příliš omlouvat a nepřiznávat si je. Církev mi prostřednictvím rozhřešení kněze potvrzuje postoj milosrdného Boha ke mně a uložením pokání mě povzbuzuje udělat první malý krůček na cestě dobra, pro kterou jsem se rozhodl.

Osobní prosba za odpuštění a slavení svátosti smíření se v životě křesťana doplňují, nevylučují. 

* Vážený otče Zemku,denně de modlím,aby mě Bůh vedl cestou,kterou mi určil.Neumím najít hranici mezi osobní zodpovědností a skutečností,že bez Pána nezmůžeme a nejsme nic.Kde je hranice mezi pokorou a zodpovědností? 

Jak rozumím pokoře ve vaší otázce, tak je to nejspíš vědomí, že Bůh je ten větší, mocnější, moudřejší, lepší. A na tohle nezapomínat v každodenním životě, to je vlastně pokora. Tomu nebrání všude tam, kde umím a mohu pomoci, pomáhat. Ale dělám to tak beze strachu, že bych musel všechno zařídit já. (Odpovězeno: 12.03.2009 13:33) 

Otče,žít jako znamení, jak?dnes?v Čechách? Samozřejmě s chybami, jsme lidé,-poraďte nám.Necítit se osamělý, naivní. Děkuji, a díky za úsměv. Jarka 

Uvědomovat si dary, které nám Bůh dává, radovat se z nich, ptát se, jak mohu posloužit někomu, kdo je v mé blízkosti a potřebuje to, pěstovat hodnotné setkávání s druhými, zapojit se do života církve.

(Odpovídal P. Adrian Zemek O.Praem 12.03.2009 14:00) 

(c) 2005-2023 Farnost Žleby