Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. bezna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------5. postní týden------------------------------------
Nedle29. bezna5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, Josefa Kudrnu a rodinu Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Václava Kindla
ter31. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Jelínkovu a Zahradníkovu
Ptek3. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky Obecní úřad svátost smíření
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Ladislava Havránka
Sobota4. dubna
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Lucie Terezie Bílá
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
-----------------------------------6. postní týden------------------------------------
Nedle5. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob