Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. dubna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle12. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Pondl13. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Václava Raka a rodinu Rakovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 14.4. do 28.4.2009 je duchovní správce v pracovní neschopnosti. V naléhavých případech ho zastupuje Mons. Vladimír Hronek tel: 325 612 227
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota18. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jiřího Tomáška a rodinu Tomáškovu
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle19. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob