Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. dubna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle26. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter28. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
Ptek1. kvtna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody a májová pobožnost
Sobota2. kvtnasv. Atanáše
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle3. kvtna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za rodiče Havelkovy a Koudelovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUTNÍ za Jaroslavu Štilipcovu a jejího manžela, celý rod a rodinu Čejkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Májové pobožnosti po každé mši svaté
-------------------------------------------------------------------------------------------