Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 3. kvtna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle3. kvtna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za rodiče Havelkovy a Koudelovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUTNÍ za Jaroslavu Štilipcovu a jejího manžela, celý rod a rodinu Čejkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Májové pobožnosti po každé mši svaté
-------------------------------------------------------------------------------------------
ter5. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Vrdských
Steda6. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
Ptek8. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota9. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka, ten rod a rodinu Vebrovu
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle10. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob