Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 10. kvtna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle10. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter12. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocnou osobu
Steda13. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ehrenbergerovu a životní rozhodnutí a májová pobožnost
Ptek15. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota16. kvtnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle17. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby POUTNÍ za Annu a Josefa Procházkovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Dastychovy, Brebisovy a Zelenkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob