Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 31. kvtna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle31. kvtnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Peřinovu, Novákovu a syna Aloise a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
---------------------------------9. týden v mezidobí----------------------------------
ter2. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Břeňovu a Ehrenbergerovu
Steda3. ervnasv. Karla Lwangy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Ptek5. ervnasv. Bonifáce
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za farníky
Sobota6. ervna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice eucharistick ob
---------------------------------10. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob