Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. ervna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. ervna13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku + křest Sabina Kroutilová a Matěj Vrána
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter30. ervna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Ptek3. ervenceSvátek sv. Tomáše, apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť
Sobota4. ervencesv. Prokopa, opata
10:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb rozloučení Květoslava Hanusová, 1929
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za Marii a Josefa Mervartovy, jejich rodiče a sourozence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii Marouskovou a rodiče Žlebských + křest Jan Žlebský
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Boženu Novákovou