Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. ervence 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu Jeníčkovu, manžela a vnuka Miloše
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Šrámkových, Šťastných a Benešových
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + křest Jakub Václav Miláček
ter28. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Martu Čejkovou, sourozence, rodiče, Marii a Josefa Nesládkovy
Sobota1. srpnasv. Alfonsa Marie z Liguori
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Helenu Klečkovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob