Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 16. srpna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 17.8.2009 do 21.8.2009 bude duchovní správce na dovolené.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota22. srpnaPanny Marie Královny
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého, který by se právě dnes dožil 50 let
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Pavla Anděla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob