Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 30. srpna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle30. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní slavnost
ter1. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda2. z
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Vlasta Čechová, *1928 (P. Stařík)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Ptek4. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Miloslava Kubáta a oboje rodiče
Sobota5. z
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za P. Bohuslava Půlkrábka, + děkana v Chocni
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Pazderku a jeho rodiče
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy posvěcení kostela za Marii a Josefa Nesládkovy, rodinu Čejkovu a Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela