Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 6. z 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy posvěcení kostela za Marii a Josefa Nesládkovy, rodinu Čejkovu a Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela
ter8. zSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda9. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek11. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota12. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení, eucharistická oběť za Miloslava Kubáta a oboje rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob