Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 13. z 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. z24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení, eucharistická oběť za Miloslava Kubáta a oboje rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter15. zPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
Steda16. zsv. Ludmily
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek18. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Špinku a oboje rodiče
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob