Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 27. z 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. z26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Růženku a Václava Neubaerovy
Pondl28. zSlavnost Sv. Václava
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnostní vytrubování před kostelem
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Druhý svatováclavský slavnostní koncert
ter29. zSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda30. zsv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek2. jnasvatých andělů strážných
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za farníky
Sobota3. jna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť za živé i + obyvatele obce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní eucharistická oběť za Vladimíra Smutného
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Svitákovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob