Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 4. jna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle4. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Svitákovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter6. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda7. jnaPanny Marie Růžencové
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Květu Kneřovy a syna Jiřího
Ptek9. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za pátera Rudolfa Rykýře a Rudolfa Mentlíka
Sobota10. jna
17:40 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Modlitba sv. růžence s obrázky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa, jeho manželku a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob