Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 11. jna 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle11. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa, jeho manželku a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter13. jna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda14. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Ptek16. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Modlitba sv. růžence s obrázky a eucharistická oběť za farníky
Sobota17. jnasv. Ignáce Antiochijského
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle18. jna29. neděle v mezidobí
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a prarodiče
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob