Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 15. listopadu 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. listopadu33. neděle v mezidobí
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 12.11.2009 je duchovní správce nemocen. Od 15.11. do 21.11. zastupuje P. Petr Tobek, tel: 732362406, 327390201
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. listopaduZasvěcení Panny Marie
12:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Křest Martina Adámková (P. Brychta)
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb Petra Němcová *1947 (P. Tobek)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť