Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 29. listopadu 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter1. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda2. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Hermínu Staňkovou
Sobota5. prosince
14:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Břeňovu, Ehrenbergerovu a duše v očistci
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle6. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob