Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 13. prosince 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle13. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl14. prosincesv. Jana od Kříže
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Předvánoční koncert (barokní schodiště před kostelem)
ter15. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření (do 15:30 hodin)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda16. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek18. prosince
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Božena Lancová *1924
Sobota19. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle20. prosince4. neděle adventní
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť