Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 20. prosince 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle20. prosince4. neděle adventní
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
ter22. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
tvrtek24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Výstava vybraných klenotů z pokladnice farnosti - do 14:00 hodin
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Ptek25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Sobota26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
Nedle27. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Štilipce, manželku a syna s rodinou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob