Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 27. prosince 2009 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle27. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Štilipce, manželku a syna s rodinou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter29. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
Ptek1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Sobota2. lednasv. Basila a Řehoře
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistick ob
Nedle3. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za P. Miloslava Zavřela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Adamovou, Annu Caisovou ze mlýna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob