Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 3. ledna 2010 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle3. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za P. Miloslava Zavřela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Adamovou, Annu Caisovou ze mlýna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter5. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda6. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Juzenčákovu, Augustinovu a duše v očistci
Ptek8. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Nedle10. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob